نتایج دوره

کاهش وزن آقای میری در 50 روز

آقای میری یک راننده با فعالیت بیش از 12 ساعت توی روز هست که اتفاقا اصلا به دوره های کاهش وزن هیچ اعتقادی نداشتن و تا سن 40 سالگی بدون اهمیت دادن به وضعیت سلامتی شون پیش رفتن! یک روز یکی از دوستانشون اندام برتر رو بهشون معرفی میکنه و به اسرار خانواده وارد یک دوره کوتاه مدت میشن و 11 کیلوگرم وزن کم میکنن؛ لذت سبک شدن بعد از کاهش وزن مجابشون میکنه که ادامه بدند و باز هم وزن کم کنند.

خواندن مطلب
داستان اندام برتر

همیشه آرزو داشتم یک مرجع کامل و مقرون به صرفه در ایران می بود تا اضافه وزن افراد را به صورت ریشه ای و یک بار برای همیشه از بین میبرد؛ آن آرزو، امروز "اندام برتر" نام دارد. امروز با قدرت میگویم: اندام برتر صرفا یک موسسه کاهش وزن نیست بلکه یک دریچه امید به زندگی بهتر است.
علی احمدی
بنیان‌گذار اندام برتر